Mgr. Martin OravecPsychoterapeut v zácviku

Sem môžete napísať čokoľvek, čo by ste o sebe radi napísali. Bude sa to zobrazovať na začiatku Vášho profilu. 

Tento text si môžete naformátovať podľa svojej ľubovôle, dokonca si sem môžete pridať aj link na iný web (hoci to môžete spraviť aj v políčku Vaša webstránka v sekcii Všeobecná charakteristika).

Všeobecné informácie

Nemám zmluvy s poisťovňami

Štúdium a ďalšie vzdelávanie

Univerzita Komenského v Bratislave, odbor psychológia

Magisterské štúdium psychológie

Univerzita Komenského v Bratislave, odbor psychológia

Bakalárske štúdium psychológie