Tento článok neobsahuje reálny obsah. Slúži iba na to, aby ste si vedeli predstaviť podstránky, venované jednotlivým psychoterapeutickým školám. Ak si chcete pozrieť ich reálnejšiu podobu, pozrite si stránku venovanú individuálnej psychológii, ktorá už je vyplnená.
Tieto stránky budú obsahovať všeobecný informatívny článok s odkazom na odborný profil jeho autora, zoznam relevantných kníh, filmov a videí na webe a zoznam našich blogov, napísaných na túto tému. Napravo nájdete grafické znázornenie, ktoré poslúži na vytvorenie rýchleho obrazu o podstate tohto prístupu.