oskenovanie  QR kódu a preddefinovanou platbou pošlite Váš dar. momentálne nehľadáme dobrovoľníkov