Mgr. Aleš Bednaříksoft-skills tréner, facilitátor

Som psychológ, a celú svojú psychologickú kariéru sa venujem vedeniu soft-skills školení pre organizácie - trénujem prezentačné zručnosti, riešenie konfliktov, komunikačné a obchodnícke zručnosti. Pracujem s učiteľmi, manažérmi, obchodníkmi, lekármi...

Mám P.C.A. psychoterapeutický výcvik, ale nie som psychoterapeut, mám koučovací výcvik, ale nie som kouč :-). Aj preto, že preferujem učiť a nie liečiť, a preferujem prácu so skupinami pred individuálnou konzultáciou.

Posledné roky sa venujem najmä pozitívnej psychológii, čiže oblastiam, ktoré pomáhajú človeku zvyšovať jeho aktuálne šťastie a dlhodobú životnú spokojnosť. Nájdete ma na www.b-form.sk a www.psychologiastastia.sk

Všeobecné informácie