Kariérne poradenstvo je odvetvie psychológie, určené na to, aby pomohlo žiakom základných a stredných škôl zorientovať sa v ich kariérnych možnostiach. Na psychológa, ktorý robí kariérne poradenstvo, sa môžu deti (alebo ich rodičia) obrátiť, keď nevedia, aká profesia by pre nich bola vhodná. Odborníci z tejto oblasti posudzujú mentálne dispozície, osobnostné charakteristiky, talenty a iné psychologické danosti dieťaťa, aby na základe toho ponúkli dieťaťu vhľad do toho, na akú prácu by sa potenciálne hodili v zmysle, že by v nej mohli byť dobrí, a zároveň by ich mohla baviť a napĺňať.

Účelom takýchto sedení nie je, aby sa odporúčaniami psychológa dieťa bezvýhradne riadilo. Predovšetkým slúžia ako odrazový mostík pre proces rozhodovania u žiakov, ktorí sami zatiaľ nevedia, čo chcú; poskytnú im dôležité informácie, o ktorú sa môžu oprieť. Tieto informácie následne môžu a nemusia zohľadniť pri výbere strednej či vysokej školy, resp. profesie.

Mgr. Martin Oravec

Mgr. Martin Oravec

Som zakladateľ projektu VHLAVE.SK. Založil som ho s cieľom zhromaždiť na jednom mieste ľudskou rečou podané, konzistentné a explicitné informácie v oblasti tak chaotickej, ako je psychológia, psychoterapia a duševné zdravie. Nikdy ma neuspokojil rozporuplný a polovičatý spôsob, akým sú informácie tohto druhu prezentované štandardne, a tak som sa rozhodol to spraviť inak, hoci psychoterapiu nevykonávam.

Zobraziť autorov profil