Kariérne poradenstvo je odvetvie psychológie, určené na to, aby pomohlo žiakom základných a stredných škôl zorientovať sa v ich kariérnych možnostiach. Na psychológa, ktorý robí kariérne poradenstvo, sa môžu deti (alebo ich rodičia) obrátiť, keď nevedia, aká profesia by pre nich bola vhodná. Odborníci z tejto oblasti posudzujú mentálne dispozície, osobnostné charakteristiky, talenty a iné psychologické danosti dieťaťa, aby na základe toho ponúkli dieťaťu vhľad do toho, na akú prácu by sa potenciálne hodili v zmysle, že by v nej mohli byť dobrí, a zároveň by ich mohla baviť a napĺňať.

Účelom takýchto sedení nie je, aby sa odporúčaniami psychológa dieťa bezvýhradne riadilo. Predovšetkým slúžia ako odrazový mostík pre proces rozhodovania u žiakov, ktorí sami zatiaľ nevedia, čo chcú; poskytnú im dôležité informácie, o ktorú sa môžu oprieť. Tieto informácie následne môžu a nemusia zohľadniť pri výbere strednej či vysokej školy, resp. profesie.

Mgr. Martin Oravec

Mgr. Martin Oravec

Psychoterapeut v zácviku

Som zakladateľ projektu VHLAVE.SK. Aktuálne v oblasti psychológie oficiálne nepracujem, takže ma pokojne môžete považovať za amatéra. Psychológia je však moja srdcová záležitosť, v ktorej sa dlhodobo vzdelávam a v neposlednom rade ju istým spôsobom žijem, a preto o nej píšem. Svoje články tvorím zväčša inšpirovaný vlastným procesom sebapoznávania, a píšem v nich o tajoch ľudského psyché, o ktorých verím, že má zmysel písať. Azda niekedy niekomu v niečom pomôžu, alebo ho k niečomu inšpirujú.

Zobraziť autorov profil