Zásady ochrany súkromia

Zaregistrovaním na stránke vhlave.sk cez služby Facebook alebo LinkedIn povoľujete webu vhlave.sk prístup k nasledovným informáciám z týchto externých služieb:
– Vaše meno a priezvisko
– Vaše pohlavie
– Vaša e-mailová adresa
– Vaša profilová fotografia

Tieto údaje sa po registrácii automaticky prepoužijú ako predvyplnené údaje Vášho profilu. Profilovú fotku bude neskôr možné kedykoľvek zmeniť v administračnom rozhraní Vášho profilu.

Náš web pouźíva na účely marketingovej analýzy vlastný trackovací systém, ktorý mapuje pohyb užívateľov na našej stránke. Tento systém je hostovaný na našom vlastnom serveri a získané dáta neposiela žiadnym tretím stranám. Navyše, tieto dáta nie sú a nikdy nebudú žiadnym spôsobom párované so žiadnymi z Vašich osobných údajov, a tak nie je technicky možné priradiť záznam pohybu daného užívateľa na portáli vhlave.sk s jeho identitou.

Na požiadanie e-mailom môžeme kedykoľvek v budúcnosti Váš profil, vytvorený na webe vhlave.sk, kompletne vymazať z databázy.