Užitočné informácie

Kouč alebo terapeut?

V živote sú obdobia a situácie, kedy riešime, ako ďalej. Keď prežívame emočne náročné veci vo vzťahoch, ledva zvládame nároky v práci… Snažíme sa s tým nejako poradiť, čítame, rozprávame sa s druhými, rozmýšľame nad tým, ako zvládať prekážky, na ktoré sme narazili.

Niekedy nám však iba to nestačí. Problém je príliš náročný, veľký, zamotaný, nejasný, schovaný… Potrebujeme pomoc zvonka. Pomoc odborníka, ktorý by nám pomohol zvládnuť naše emócie, lepšie reagovať vo vzťahoch, nájsť postupy a zručnosti, ktorými dané situácie a vzťahy zvládneme k našej väčšej spokojnosti.

Takýmito odborníkmi môžu byť psychoterapeuti a koučovia.

Tento článok by mal pomôcť pri základnom rozhodovaní, či si vo vašej situácii, pri vašich problémoch, vybrať skôr kouča, alebo radšej psychoterapeuta.

Psychoterapia, psychoterapeuti

Psychoterapeutických prístupov je niekoľko a psychoterapeutických metód a techník, ktoré pomáhajú, sú stovky. Je preto ťažké jednoducho opísať, čo robia psychoterapeuti. Ľahšie je napísať, čo svojimi prístupmi a intervenciami chcú dosiahnuť – chcú pomôcť klientovi, aby veci, ktoré prežíva ako zaťažujúce, a utrpenie, s nimi spojené, vedel spracovať tak, že sa mu uľaví. Výsledkom psychoterapie je, že klient môže inak rozmýšľať, inak prežívať a spracovávať emócie a inak sa rozhodovať a konať. A to mu potom pomáha zvládať samého seba, jeho vzťahy, aj situácie, ktoré ho predtým tak rozrušovali, že si s nimi nevedel rady.

Na to, aby sa k liečivému výsledku terapeuti dostali používajú niekoľko základných prístupov.

Minulosť, príčiny, vzťahové traumy a automatizmy

Niektoré psychoterapeutické školy sa viac venujú minulosti, vzťahom s rodičmi a tomu, ako minulé skúsenosti a zážitky ovplyvňujú naše súčasné prežívanie a správanie. Pomáhajú tak zvládať súčasné problémy tým, že porozumieme, ako nás minulosť sformovala, a ako nám to, čo sme sa vedome či nevedomky naučili, dnes nielen pomáha, ale aj v niektorých veciach škodí, brzdí, či nám nedovoľuje zmeniť sa. Odhalenie týchto komplexov, bŕzd, starých schém a tráum pomáha oslobodiť sa od minulosti a reagovať potom slobodnejšie a po novom.

Prítomnosť, emócie, sebaprijímanie a významy

Iné terapeutické prístupy sa venujú skôr aktuálnemu prežívaniu. Pomáhajú klientovi uvedomiť si, s čím je jeho aktuálne prežívanie (myšlienky a emócie) spojené, zvedomujú, čo pokladáme za dôležité a zmysluplné, pomáhajú prijímať samých seba aj svoje okolie. Umožňujú uvedomiť si, kedy reagujeme, lebo chceme plniť niekoho očakávania, a kedy sa rozhodujeme podľa vlastných potrieb. Tak sa dajú nájsť nové spôsoby zmýšľania, prežívania emócií aj reagovania, čo vedie k riešeniu našich aktuálnych problémov.

Prítomnosť, budúcnosť, presvedčenia a zmena správania

Ďalšie terapeutické prístupy sa viac venujú praktickým postupom, ako zmeniť svoje presvedčenia a svoje správanie. Nevenujú sa až tak porozumeniu, prečo sa nám deje to, čo sa nám deje, ani až tak veľmi nevenujú tomu, čo všetko prežívame a aké to má pre nás významy. Skôr sa venujú tomu, čo chceme robiť, ako chceme myslieť, ako sa chceme cítiť, aby sa nám lepšie darilo reagovať na ľudí, lepšie zvládať svoje myšlienky a emócie a vedieť riešiť medziľudské situácie efektívnejšie.

A potom sú mnohé prístupy, ktoré rôznymi spôsobmi kombinujú všeličo a celkom im to pasuje a celkom dobre to pomáha.

Tri faktory

Navyše, vo výskumoch efektívnosti terapií sa tiež ukazuje, že až tak veľmi nezáleží na škole, a prístupe a technikách, ale oveľa viac záleží na troch iných faktoroch:

1.  Aký kvalitný je terapeut ako osoba a odborník. Viac o kvalite psychoterapeuta si môžete prečítať v našom článku o výbere psychoterapeuta, predovšetkým v sekciách Osobnosť psychológa a Profesionalita psychológa.

2.   Záleží na tom, aké máme druhy problémov a aké k nim zvolíme vhodné prístupy a intervencie, a či to daný terapeut ovláda.

      Skrátka, ak prídete s maticou a skrutkou, je lepšie použiť skrutkovač, a ak prídete s klincom, lepšie je kladivo. Viac terapeutickým jazykom – traumy z minulosti potrebujú iné postupy, ako rozvíjajúca sa depresia, aktuálne vzťahové konflikty, hanblivosť a neistota, sebaprijatie…

3.    Ale najmä a najviac záleží na tom, aký sa medzi terapeutom a klientom vytvorí vzťah – pretože práve tento vzťah (napr. úroveň klientovej dôvery v terapeuta, či jeho pocit prijatia a s ním spojeného bezpečia a ochoty otvoriť sa) je najviac určujúci faktor úspechu psychoterapie.

Psychoterapiu si vyberajte skôr vtedy, ak si uvedomujete, že vaše problémy sú spôsobené minulými zážitkami, ak riešite viac osobné ako pracovné problémy, ak bojujete viac so silnými emóciami a nejasnosťami, než že ste nespokojní s prácou alebo si chcete zlepšiť prezentačné zručnosti.

Tieto tri faktory sú rovnako dôležité aj pri koučingu.

Koučing

Koučing je pomáhajúci prístup, ktorým kouč, najmä otázkami, pomáha koučovanému uvedomiť si, aké má k dispozícii rôzne možnosti riešenia svojej situácie. Pomáha klientovi získať sebavedomie aj konkrétne postupy, ako vlastnými silami nájsť a prejsť celú cestu až k riešeniu svojej situácie.

Koučing pracuje s presvedčeniami, emóciami aj správaním.

Koučing sa venuje viac prítomnosti a pomáha smerovať klienta do budúcnosti. Kouč otázkami pomáha klientovi si ujasniť, čo chce, prečo to chce, ako sa tam chce dostať a čo bude robiť pre to, aby želanú zmenu uskutočnil.

Koučing si vyberajte, ak viete čo chcete a potrebujete si viac ujasniť, ako na to. Koučing si vyberajte, aj keď presne neviete, čo chcete, ale uvedomujete si, že súčasný stav vám nevyhovuje a chcete ho zmeniť k lepšiemu. Koučing si vyberajte, aj keď máte motiváciu k zmene, ale nedarí sa vám ju uskutočniť, a tak hľadáte podporu, ktorá by vám v tom pomohla.

Ak ste si nie istí, či by pre vás bol lepší koučing alebo psychoterapia, tak si nájdite kouča, ktorý ma aj psychoterapeutický výcvik.

Na čom záleží

Je veľa dobrých aj zlých koučov, je veľa dobrých aj zlých psychoterapeutov. Je veľa takých, čo sú v niečom vynikajúci a v inom nič moc.

Pozrite si, čo všetko kouč alebo terapeut má za sebou. Aj tréningov a výcvikov, aj akademického vzdelania, aj praktických skúseností. Platí však aj to, že mnohí mladí s krátkou praxou môžu byť vynikajúci.

Pýtajte sa ľudí, ktorí psychoterapeuta či kouča navštevovali, aké s nimi mali skúsenosti. Zapojte sa na internete do diskusií, ostanete anonymní, ale získate informácie, na ktoré sa budete pýtať.

Ale najmä, buďte odvážni objednajte sa, vyskúšajte si jednu-dve hodiny a uvidíte. Na sedení buďte takisto odvážni a otvorení, a to nielen v téme, ktorú chcete riešiť. Povedzte, aké máte očakávania, o čo vám ide, aby ste si so psychoterapeutom alebo koučom mohli vyjasniť, či spoločne viete na vašich veciach pracovať tak, aby vám to pomohlo.

Ak vás zaujímajú nejaké oficiálne kritériá

Zamotané je to aj v inom. Dnes je koučing veľkým hitom a množstvo ľudí v tom vidí príležitosť sa nielen profesionálne uplatniť, ale aj dobre zarobiť. Je to na škodu koučingu, lebo to dobrej veci poškodzuje meno. Niektorí koučovia nemusia mať dostatočné vedomosti, zručnosti ani cit na to, aby rozlíšili, či dokážu pomáhať, alebo po tom len túžia, alebo to dokonca iba predstierajú.

Keďže naša legislatíva umožňuje nazývať sa psychoterapeutom iba za istých podmienok, ale koučom sa môže nazvať v podstate hocikto, treba si urobiť svoju domácu úlohu – zistiť si, ku komu idete.

Psychoterapia je regulovaný odbor, čiže na to, aby niekto podľa zákona mohol robiť psychoterapiu, musí mať splnených niekoľko formálnych kritérií, medzi iným predovšetkým ukončený psychoterapeutický výcvik. Psychoterapeuti si strážia dobré meno a majú svoj cech – Slovenskú psychoterapeutickú spoločnosť, ktorá tiež stanovuje podmienky a nároky na to, aby sa strážila kvalita psychoterapeutov a psychoterapie. Tu si môžete pozrieť zoznam psychoterapeutov a vybrať si niekoho aj podľa vášho bydliska.

V súčasnosti je zatiaľ kouč a koučing voľná živnosť, takisto ako keď si niekto napíše, že je life kouč, poradca v zdravom životnom štýle, či rozvoji osobnosti.

Ale nehovorí to nič o tom, ako je koučing efektívny a účinný prístup pri pomáhaní, ani o tom, či daný kouč je naozaj dobrý. Hovorí to skôr o tom, že koučing je ešte relatívne mladá disciplína, a svojich regulácií aj záruk kvality sa ešte iste dočká.

Aj v prípade koučov je však na Slovensku cech, ktorý spája koučov a zabezpečuje ich vzdelávanie aj certifikáciu. Sú nimi SAKO – Slovenská asociácia koučov, aj medzinárodná pobočka International Coaching federation (ICF).

Na oboch stránkach nájdete zoznamy aktívnych koučov.

Tak ako keď idete k lekárovi, kupujete si auto, či robíte iné závažnejšie rozhodnutie, tak aj pri výbere kouča či psychoterapeuta je dobré si veci premyslieť, ujasniť, dohľadať, poradiť sa a vyskúšať. Snáď tento článok tomu trocha pomohol.

Tento text vznikol ako spolupráca VHLAVE.SK s webom www.psychologiastastia.sk.

Mgr. Aleš Bednařík

Mgr. Aleš Bednařík

soft-skills tréner, facilitátor

Som psychológ, a celú svojú psychologickú kariéru sa venujem vedeniu soft-skills školení pre organizácie - trénujem prezentačné zručnosti, riešenie konfliktov, komunikačné a obchodnícke zručnosti. Pracujem s učiteľmi, manažérmi, obchodníkmi, lekármi...

Mám P.C.A. psychoterapeutický výcvik, ale nie som psychoterapeut, mám koučovací výcvik, ale nie som kouč :-). Aj preto, že preferujem učiť a nie liečiť, a preferujem prácu so skupinami pred individuálnou konzultáciou.

Posledné roky sa venujem najmä pozitívnej psychológii, čiže oblastiam, ktoré pomáhajú človeku zvyšovať jeho aktuálne šťastie a dlhodobú životnú spokojnosť. Nájdete ma na www.b-form.sk a www.psychologiastastia.sk

Zobraziť autorov profil