Smútkové poradenstvo je dôležitým odvetvím poradenskej psychológie – dôležité preto, lebo sa zaoberá náročnou súčasťou života, ktorej sa nikto nikdy nevyhne. Touto súčasťou života je strata. Stratu prežívame, keď sme prišli o niečo, čo bolo po určitú dobu súčasťou nášho života. Samozrejme, najčastejšou formou straty, pre ktorú ľudia vyhľadávajú smútkového poradcu, je smrť blízkeho človeka. Intenzívne prežívanou stratou však môže byť i rozvod či rozchod, či napríklad zdravotné problémy, v dôsledku ktorých sme stratili zdravé fungovanie tela či mysle, ktoré sme doposiaľ považovali za samozrejmú súčasť života. Každá strata je sprevádzaná intenzívnou bolesťou a fázou smútenia. Je to prirodzené. 

Smútkové poradenstvo je jednak pre tých, ktorí potrebujú v tejto náročnej životnej situácii, ktorá im môže občas pripadať neúnosná, emocionálnu podporu. Avšak niektorí ľudia potrebujú viac, než len emocionálnu podporu, pretože sa vo fáze smútenia akosi zasekli. Trvá neprirodzene dlho, je extrémne intenzívna, alebo, čo je rovnako podozrivé – úplne chýba, a telo preto vyjadrí svoj smútok iným, menej prirodzeným spôsobom.

Smútkové poradenstvo je vhodné pre tých, ktorí po strate milovanej osoby nie sú schopní sa od tejto straty odpútať a ísť v živote ďalej. Je tiež vhodné pre tých, ktorí so zosnulou blízkou osobou mali neuzavreté a nevypovedané vzťahové záležitosti, a nedokážu sa vyrovnať s tým, že už nedostanú šancu ich uzavrieť. Charakter problému, ako aj konkrétnej straty, sa môže líšiť. Cieľ smútkového poradenstva je však v podstate vždy podobný – svoj smútok musíme prijať, vypiť až do dna a nechať ho transformovať naše srdcia tak, aby až sa jedného dňa rozhodneme, budeme môcť vstať a ísť vo svojich životoch ďalej.

Mgr. Martin Oravec

Mgr. Martin Oravec

Som zakladateľ projektu VHLAVE.SK. Založil som ho s cieľom zhromaždiť na jednom mieste ľudskou rečou podané, konzistentné a explicitné informácie v oblasti tak chaotickej, ako je psychológia, psychoterapia a duševné zdravie. Nikdy ma neuspokojil rozporuplný a polovičatý spôsob, akým sú informácie tohto druhu prezentované štandardne, a tak som sa rozhodol to spraviť inak, hoci psychoterapiu nevykonávam.

Zobraziť autorov profil

Články na tému Smútkové poradenstvo