Čo je párové poradenstvo

Párové či vzťahové poradenstvo je špecializáciou poradenskej psychológie, zameranou na nápravu problémov v manželských a partnerských vzťahoch. V praxi sa často stretnete ako s pojmom „párové poradenstvo“, tak aj s pojmom „párová terapia“. Rozdiel medzi nimi je v skutočnosti zanedbateľný, preto budeme tieto pojmy používať ako synonymá.
Väčšina párov si v živote prejde rôznymi fázami svojho vzťahu. Občas sa stane, že si sami nevedia rady, ako ďalej. Párový terapeut je tu na to, aby umožnil partnerom nahliadnuť do dynamiky ich vzťahu a preniknúť ku koreňom ich partnerských problémov, ktoré buď sami nevidia, alebo nevedia, že je možné ich riešiť.

V rámci párového poradenstva či párovej terapie sa psychológ stretáva s oboma partnermi súčasne. Takýto prístup má viacero výhod. Jednak je psychológ schopný objektívnejšieho posúdenia toho, čo sa vo vzťahu partnerov skutočne odohráva, pretože pozná pohľady a verzie oboch partnerov zároveň. Nestotožňuje sa s verziou jedného z partnerov, ale tiež ani jednu verziu nedehonestuje a nepodceňuje. Venuje pozornosť všetkým pocitom, postojom či vzorcom správania, ktoré prinesie do terapie ktorýkoľvek z partnerov. Druhou výhodou práce s oboma partnermi súčasne je, že psychológ má možnosť byť svedkom ich vzájomnej komunikácie a vzťahovej dynamiky, čo mu môže priniesť dôležité informácie, voči ktorým môžu byť partneri slepí, alebo môžu podceňovať ich význam.

Jedinou správnou motiváciou pre vstup do párovej terapie je úprimná snaha oboch partnerov na svojom vzťahu pracovať a zlepšiť ho. Správnou motiváciou v žiadnom prípade nie je využívať autoritu tretej osoby – “odborníka” – na to, aby vám dal za pravdu v tom, že váš partner je mimo, a odkomunikoval mu to tak, ako to vy nedokážete. Správnou motiváciou pre párovú terapiu nie je ani to, aby vám psychológ pomohol rozhodnúť sa, či váš vzťah má cenu alebo nie. Párová terapia je pre tých, ktorý sa rozhodli uveriť, že ich vzťah ešte nádej má, sú pripravení s tým niečo robiť, a sú si vedomí toho, že zmena, vhľad a porozumenie bude celkom iste potrebná na oboch stranách.

Ako si nájsť vhodného odborníka

Ak hľadáte párové poradenstvo, máte niekoľko možností. Buď si môžete vyhľadať odborníka, ktorý sa špecializuje na párové poradenstvo alebo párovú terapiu, medzi čím v praxi nie je rozdiel. Odborníci, ktorí sa na túto oblasť špecializujú, majú s vysokou pravdepodobnosťou najviac skúseností a vedomostí, ktoré môžu byť pre váš partnerský vzťah užitočné. Avšak párovú terapiu v skutočnosti robí aj mnoho “obyčajných” psychoterapeutov a poradenských psychológov. Stačí si pozrieť webstránky niekoľkých psychológov, nájsť si na nich popis a cenník služieb, ktoré ponúkajú, a je celkom pravdepodobné, že medzi týmito službami bude aj “párové sedenie”, “párové poradenstvo” či “párová terapia”. Vo všetkých týchto prípadoch ide o psychológa, ktorý poskytuje služby párového poradenstva.

Párové poradenstvo vs. individuálne poradenstvo zamerané na vzťah

Avšak párová terapia neznamená iba zameranie psychológa na partnerské a vzťahové problémy. Pravdou je, že na tie sa zameriava väčšina psychológov, nakoľko ide o prakticky najčastejší problém, pre ktorý ľudia psychologickú pomoc vyhľadávajú. Párové poradenstvo sa vyznačuje spoločnou prácou s oboma partnermi, s cieľom pracovať na zlepšení vzťahu. Naproti tomu, individuálna terapia či poradenstvo, ktorej predmetom je partnerský či manželský vzťah klienta, môže mať mnoho rôznych podôb – môže pomáhať klientovi na individuálnej úrovni porozumieť svojim vlastným pocitom voči partnerovi, vlastným vzorcom správania či zmýšľania, ktoré sa do jeho vzťahu premietajú a znižujú tak jeho kvalitu, ale tiež mu pomôcť vidieť jeho deštruktivitu a nakopnúť ho k riešeniu problémov. Občas takéto riešenie obnáša aj rozchod. Pokiaľ je vaším cieľom, s ktorým vstúpite do individuálnej (teda nie párovej) psychoterapie či individuálneho psychologického poradenstva, úprimne zlepšiť kvalitu svojho nie tak celkom funkčného partnerského vzťahu, musíte rátať s tým, že vo vašej skladačke možno bude chýbať polovica puzzle – tých, ktoré patria vášmu partnerovi. Či si to už totiž uvedomujeme alebo nie, vzťah sú vždy dvaja.

Párové poradenstvo je tu pre tých, ktorí sa radšej než pre rozchod rozhodli pre spoločnú prácu na vzťahu. Vo väčšine prípadov existuje takáto možnosť, i keď mnoho ľudí si jej bohužiaľ v dnešnej individualistickej kultúre nie je vedomých a za ľahšiu či prirodzenejšiu cestu považujú výmenu partnera. Vždy však ide o voľbu. Na párových sedeniach sa teda so psychológom stretávajú dvaja ľudia, ktorí prijali zodpovednosť za vývoj ich vzťahu, a spoločne pracujú na náprave tohto vzťahu tak, aby v ňom obaja mohli byť spokojní a aby šlo o vzťah dvoch víťazov – nie víťaza a porazeného, a už vôbec nie o vzťah dvoch porazených.

Mgr. Martin Oravec

Mgr. Martin Oravec

Som zakladateľ projektu VHLAVE.SK. Založil som ho s cieľom zhromaždiť na jednom mieste ľudskou rečou podané, konzistentné a explicitné informácie v oblasti tak chaotickej, ako je psychológia, psychoterapia a duševné zdravie. Nikdy ma neuspokojil rozporuplný a polovičatý spôsob, akým sú informácie tohto druhu prezentované štandardne, a tak som sa rozhodol to spraviť inak, hoci psychoterapiu nevykonávam.

Zobraziť autorov profil