Mgr. Martin Oravec

Som zakladateľ projektu VHLAVE.SK. Založil som ho s cieľom zhromaždiť na jednom mieste ľudskou rečou podané, konzistentné a explicitné informácie v oblasti tak chaotickej, ako je psychológia, psychoterapia a duševné zdravie. Nikdy ma neuspokojil rozporuplný a polovičatý spôsob, akým sú informácie tohto druhu prezentované štandardne, a tak som sa rozhodol to spraviť inak, hoci psychoterapiu nevykonávam. V súčasnosti sa aktívne zaoberám filozofiou, píšem knihu na tému filozofie vedy s dôrazom na idealistické alternatívy k materialistickej vede a zároveň sa zaoberám problematikou dezinformácií.

Štúdium a ďalšie vzdelávanie

Psychoterapeutický výcvik v procesorientovanej psychológii

5-ročný psychoterapeutický výcvik, ukončený predčasne

Univerzita Komenského v Bratislave, odbor psychológia

Magisterské štúdium psychológie

Univerzita Komenského v Bratislave, odbor psychológia

Bakalárske štúdium psychológie