TEORETICKÝ ZÁKLAD KIP

Katatýmne-imaginatívna psychoterapia (KIP) je hlbinne orientovaný psychoterapeutický smer. Vychádza zo psychoanalytickej tradície. To znamená, že chápe ľudskú psychiku z pohľadu tzv. dynamickej psychológie – predpokladá, že prežívanie človeka, ako aj jeho psychické problémy, sú výsledkom dynamiky vnútorných síl. Tieto sily sú výsledkom vývinu človeka, jeho interakcie s dôležitými vzťahovými osobami – hlavne matkou a otcom. Dôležité sú ale i ďalšie vývinové faktory, rovnako ako súčasný stav a rozpoloženie človeka. Podobne ako v dynamicky orientovanej psychoterapii – aj v KIP je pri liečbe dôležitý terapeutický vzťah. Pracuje sa nie len s minulosťou,  ale i s „tu a teraz“ – v živote klienta, ale i v samotnej psychoterapeutickej hodine.

ČO SÚ TO IMAGINÁCIE?

KIP má v rámci dynamickej psychoterapie jednu dôležitú techniku, pomocou ktorej oslovuje dôležité oblasti psychiky. Je ňou imaginácia – je to terapeutom navodený a sprevádzaný denný sen. Ten nasleduje po krátkej relaxácii a zadaní motívu tohto denného sna. Imaginácia využíva vlastnosť psychiky samu seba zobraziť vo fantázii.

K imaginácii sa pristupuje po úvodných sedeniach, v rámci ktorých sa terapeut s klientom zoznámi, preberú spolu jeho ťažkosti, ako i doterajší život. Hodiny, v ktorých prebiehajú imaginácie, sa striedajú s „rozhovorovými“ hodinami – kedy sa obsah imaginácií, ale i samotný život a ťažkosti klienta, spracúvajú.

Hodina, kedy klient imaginuje, vyzerá tak, že najprv klient s terapeutom preberú aktuálnu situáciu, rozpoloženie klienta, potom nasleduje samotná imaginácia a po jej skončení nasleduje rozhovor o imaginácii.

KIP má vypracovaný celý systém motívov – terapeut ich volí premyslene a opatrne – podľa toho, v akom stave sa nachádza klient, a v akej fáze je samotná psychoterapia. Následne sa s obsahom denného sna pracuje. Denný sen je účinnou terapeutickou metódou preto, lebo sa ním dajú osloviť dôležité súčasti psychiky nepriamo, pod ochranou symbolov – liečba teda prebieha účinne, a zároveň šetrne.

Pomocou imaginácií sa dajú veľmi cielene osloviť i budovať vnútorné „zdroje“ psychiky – teda silné stránky človeka, pomocou ktorých môže zvládať svoje ťažkosti.  Takisto možno prostredníctvom imaginácií veľmi adresne a zároveň pod ochranou symbolov osloviť konflikty človeka, a následne s nimi pracovať. Imaginácie majú obrovský nie len terapeutický, ale i diagnostický potenciál, a tiež podnecujú spontánny rozvoj kreativity.

KEDY SA POUŽÍVA KIP METÓDA?

KIP je metóda, ktorá sa dá použiť v rámci krátkodobej, strednodobej i dlhodobej psychoterapie, a je účinná pri širokom spektre duševných ťažkostí i osobnostných kríz.

AKO VZNIKLA?

KIP vyvinul zhruba v polovici minulého storočia Nemecký psychiater Hanscarl Leuner. Odvtedy sa táto metóda rozšírila a je etablovaná hlavne v Nemecky hovoriacich krajinách Európy – v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku. Po revolúcii sa táto metóda rozšírila na Slovensko a do Čiech. Dodnes panujú medzi Slovenskou a zahraničnými KIP spoločnosťami vrelé a intenzívne kontakty. Na Slovensku sa nachádza mnoho KIP terapeutov alebo terapeutov vo výcviku KIP. KIP metóda je akreditovaná Slovenskou psychoterapeutickou spoločnosťou – KIP terapeuti sú v zozname psychoterapeutov Slovenska.