Mgr. Hana ŠevčíkováPsychoterapeutka, Bratislava

Všeobecné informácie

Nemám zmluvy s poisťovňami

Štúdium a ďalšie vzdelávanie

Hand - test

Špecializovaný seminár ne administrovanie a vyhodnotenie projektívnej psychodiagnostickej metódy - Hand-testu.

Trotz allem intakt - essstorungen in den verschiedenen Lenesphasen

Špeciálny seminár o poruchách príjmu potravy vo všetkých vekových kategóriách

Nenásilná komunikácia v každodennom živote

O princípoch komunikácie v terapeutickom i bežnom kontexte

Popôrodná trauma - chiméra alebo realita?

O práci s popôrodnou depresiou a traumou u žien.

Dlhodobý výcvik v katatýmne-imaginatívnej psychoterapii

akreditovaný psychoterapeutický výcvik pozostávajúci pozostávajúci z predpísaného počtu hodín základného výcviku, supervízie, špeciálnych seminárov a vlastnej individuálnej i skupinovej psychoterapie.