Mgr. Gabriela Križanovásociálny pedagóg, terapeut

Všeobecné informácie

Gestalt terapia - absolvovaný
vzťahové problémy, nízke sebavedomie, smútková práca pri strate osoby, zranenia z detstva, opakujúce sa problémy

Štúdium a ďalšie vzdelávanie

Workshop gestalt terapie Jay Levin USA

pravidelné workshopy 1x do roka, od r. 2010 do 2015

Tematizovaný Kurs práce s telem v psychoterapii a konstelace

bioenergetika, biosyntéza, Pesso-terapia, relaxácia, stabilizačné postupy v krízových situáciách, konštelácie

Neurofeedback

jednosemestrálny certifikačný kurz akreditovaný Ministerstvom školstva SR

Sociálna práca s trestanými osobami

akreditovaný kurz Ministerstvom školstva

Dlhodobý výcvik v gestalt psychoterapii

certifikované vzdelávanie, ukončené certifikátom, bez zápisu do zoznamu psychoterapeutov

Diferenciálno-diagnostické prístupy Autizmus

Terapeutické prístupy, intervencia v rodine