Mgr. Silvia ÉrsekováKoučka

Všeobecné informácie

Terapia hrou - absolvovaný

Štúdium a ďalšie vzdelávanie

Výcvik Terapia hrou

Nedirektívna terapia hrou je filozofiou, ktorá verí v prirodzený potenciál detí v rast a uzdravovanie. Prostriedkom terapie je hra, ktorá je najprirodzenejším spôsobom komunikácie dieťaťa. Prebieha v špeciálne vybavenej terapeutickej miestnosti- herni- , kde dieťa riadi proces hry, psychológ na neho reaguje primeraným a špecifickým spôsobom. Trvá minimálne 12 týždňov a je vhodní pre širokú škálu ťažkostí aj pre bežné deti ako posilnenie sebavedomia a seba-hodnoty.

Bereavement training course - Sprevádzanie detí a rodín smútením

Intenzívny polročný kurz v anglickom jazyku zameraný na sebarozvoj zážitkovou formou, na spracovávanie vlastných strát, aby psychológ dokázal čo najlepšie pracovať s deťmi a ich rodinami po smrti blízkej osoby a mohol ich sprevádzať po ceste smútením.